Господарське право як галузь права

Господарське право як галузь права


В даній статті здійснюється аналіз ситуації, яка склалася у сфері правового регулювання господарських відносин. Особлива увага приділяється дослідженню правової природи госпо­дарських відносин у світлі існуючих суперечностей між цивільною та господарською коди — фікаціями. В публікації також розглядається проблематика взаємопроникнення публіч­них та приватних начал у вищезгаданій сфері.Господарське право як навчальна дисципліна — це сукупність знань і навичок правового регулювання господарської діяльності і використання відповідних правових норм у практиці господарювання при здійсненні професійної юридичної діяльності.

Навчальна дисципліна “Господарське право” ґрунтується на надбаннях господарсько-правової науки (щодо історії становлення, правових засобів функціонування господарського, тенденцій його розвитку та вдосконалення тощо), передбачає аналіз та вивчення основних засад правового регулювання господарських відносин та практики застосування актів господарського законодавства.

Правознавство — Олійник А


У сфері господарювання, як і в будь-якій іншій сфері діяльності країни, постійно виникають певні суспільні відносини, що регулюються законом. Забезпечувати правове регулювання господарських правовідносин є основним завданням такої галузі права як господарське.

Отже, господарське право України — це галузь права, яка регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.Господарське право (як галузь права) — це система правових норм, що регулюють відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності або управління нею (такою діяльністю) із застосуванням різних методів правового регулювання.

Перша з них негативна. її прихильники (С.М. Братусь, P.O. Халфіна, ГК. Матвеев, Я.М. Шевченко, А.С. Довгерт та ін.) вважають господарське не самостійною галуззю, а простим поєднанням цивільно-правових та адміністративно-правових норм, що діють у сфері господарювання.в) юридичну дисципліну, основним змістом викладення якої є основні засади господарської діяльності, процесів приватизації, підприємництва, кредитно-банківських відносин, майнових основ господарювання та податкової політики суб’єктів, особливостей правового регулювання в окремих галузях діяльності тощо.

Доктринальними підходами до визначення господарського права є три основних концепції: позиція таких науковців, як С.М.

Господарське право як галузь права проблеми його становлення


І якщо з приводу визначення господарського законодавства, а також науки господарського права і відповідної навчальної дисципліни в особливих розбіжностей серед вчених останнім часом не було, то питання про господарське право як окремої галузі було і залишається до цього часу суперечливим.

Одні вчені визначили господарське право, виходячи з розуміння його предмета як господарських відносин, що виникають у зщвіязку зі здійсненням господарської діяльності (відносини по горизонталі) та керівництвом нею (відносини по вертикалі — господарсько-управлінської відносини) між організаціями, а також між їхніми підрозділами і організацією в цілому (внутрішньо-господарські відносини).

Рекомендуем прочесть:  Наливной пол в гараже

Портал Юристъ — Ваш успех в учебе и работе!


Господарське (як галузь права) — це система правових норм, що регулюють відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності та/або керівництва нею (такою діяльністю) із застосуванням різних методів правового регулювання.

її прихильники (С. М. Братусь, Р. О. Халфіна, Г. К. Матвеев, Я. М. Шевченко, А. С. Довгерт та ін.) вважають господарське не самостійною галуззю, а простим поєднанням цивільно-правових та адміністративно-правових норм, що діють у сфері господарювання.


Розділ дарське право як галузь права


Актуальність вивчення даного питання зумовлена тим, що одним з найважливіших завдань незалежної Української держави є створення власної правової системи. Прийняття конституції поклало фундамент для організації системного розвитку нашого законодавства. Але на цьому шляху потрібно вирішити багато проблем.

За останні роки було прйнято багато законів, не завжди при цьому враховувались загальнолюдські цінності.

Будь умным!


  • » xml:lang=»uk-UA» lang=»uk-UA»>Предмет, методи і принципи господарського права.
  • » xml:lang=»uk-UA» lang=»uk-UA»>Господарське як самостійна галузь: історія та сучасність.
  • » xml:lang=»uk-UA» lang=»uk-UA»>Система господарського законодавства та права.
  • » xml:lang=»uk-UA» lang=»uk-UA»>Поняття та види суб’єктів господарського права.
» xml:lang=»uk-UA» lang=»uk-UA»>2.Вінник О.М.